Alternatieve Leervormen

Heeft uw kind moeite met automatisering, lezen, spelling of rekenen? 
SPOOR Wempe biedt kinderen met leerproblemen een oplossing met een alternatieve leervorm.

Kinderen met deze specifieke problemen hebben een voorkeur voor denken met hun rechterhersenhelft. Ze zijn visueel en gevoelsmatig ingesteld, ze denken in beelden en met hun gevoel. Daardoor worden zij soms ten onrechte beschouwd als ‘afwezig’ of ‘snel afgeleid’. Als ze informatie op een andere manier krijgen aangeboden, gaat het prima. Juist deze rechts georiënteerde kinderen hebben een andere aanpak nodig, een rechts georiënteerde leerstijl.

Voor wie
Met de speciaal ontwikkelde methode leert het kind op een natuurlijke manier vanuit zijn eigen persoonlijke kracht. Het resultaat is een kind met een betere motivatie en meer plezier in het leren. Behandeling volgens deze methode beslaat doorgaans 5 tot 7 sessies is geschikt voor kinderen met:
• dyslexie (leesstoornis),
• dyscalculie (rekenstoornis),
• dysorthografie (spellingstoornis),
• dysfasie (taalstoornis).

SPOOR Wempe staat voor een goede samenwerking en open communicatie om uw kind optimaal te begeleiden. Voor informatie, ga naar: Contact 

Aanmelden
U kunt uw kind aanmelden via verschillende kanalen: 
• U kunt mij zelf inschakelen, al dan niet op advies van de school,
• Scholen kunnen mij inhuren om kinderen te coachen en de leerkrachten te ondersteunen.