Leren Leren

Op school gaat het om presteren. Maar ondanks het feit dat een kind wel de capaciteiten heeft, lukt het soms toch niet om zijn niveau te halen. Hoe dat kan?
Niet alle kinderen weten hoe ze moeten leren.
We maken heel concreet gebruik van ieders eigen visuele talenten bij o.a.:

  • de planning van huiswerk,
  • begrijpend lezen,
  • de voorbereiding van een spreekbeurt.

Kinderen met dyslexie, AD(H)D, concentratieproblemen, hoogbegaafdheid en beelddenken hebben hier veel baat bij. Daarbij vergroot het hun zelfvertrouwen.