Remedial Teaching

SPOOR Wempe is een praktijk voor remedial teaching (RT).

Individueel
De kracht van remedial teaching schuilt in de individuele aanpak, waardoor een kind zich beter kan concentreren. Zo onthoudt het de aangeboden strategieën en technieken beter en is het in staat deze toe te passen in de dagelijkse praktijk.

Voor wie
Remedial teaching is geschikt voor kinderen die moeite hebben met:
• rekenen
• begrijpend en technisch lezen
• spelling
• schrijven (fijne motoriek).   Meer weten? Ga naar: Werkwijze

Aanmelden
Een kind kan via verschillende kanalen aangemeld worden:

• Ouders kunnen een remedial teacher inschakelen, al dan niet op advies van de school,
• Voor meer informatie over de kosten, kunt u vrijblijvend Contact met mij opnemen,
• Scholen kunnen mij inhuren om kinderen te begeleiden en leerkrachten hierin te ondersteunen. SPOOR Wempe staat voor een goede samenwerking en open communicatie om het kind optimaal te begeleiden.

Meer weten? Ga naar: Contact