Behandelsessies

Een handelingsplan beslaat een periode van 6 à 8 weken, afhankelijk van de gestelde doelen.

Bij voorkeur behandel ik het kind op school en onder schooltijd. Ik kan dan een goede samenwerking met de betreffende leerkracht onderhouden. Zo kunnen we gemakkelijk dezelfde methodiek hanteren en snel afstemmen hoe het met het kind gaat.

Daarnaast heeft het kind de eigen, vertrouwde leermiddelen om zich heen en kan er geen verwarring ontstaan in leerstrategieën. Ook is het voor een kind minder vermoeiend dan wanneer de behandeling na schooltijd plaatsvindt.

De RT kan ook bij mij thuis plaatsvinden, in een speciaal hiervoor ingerichte ruimte. 
De behandeling kan een of meer keren per week plaatsvinden op een dag en tijd die we in goed overleg afspreken.
De duur van de sessie is mede afhankelijk van de spanningsboog van uw kind. We stemmen de behandeling af op de mogelijkheden per kind.

Evaluatie