Evaluatie

Als de behandelingsperiode voorbij is evalueer ik het handelingsplan met zowel de leerling als de ouders. We kunnen dan besluiten tot beëindiging of tot een vervolgbehandeling. Dit is uiteraard afhankelijk van de wensen, behoeften en resultaten.

Het handelingsplan beslaat een relatief korte periode, daarom stel ik doelen op die haalbaar zijn in deze tijd. Lange termijndoelen beslaan een langere periode en dus meer handelingsplannen. De resultaten zijn afhankelijk van het kind en zijn probleem. Soms is één handelingsplan voldoende om weer met de klas mee te kunnen doen en soms is er meer nodig om een kind op de basisschool te houden.

Natuurlijk is er altijd de mogelijkheid om, als zich een ander probleem voordoet, de remedial teaching te hervatten.

Meer weten? Ga naar: Contact