Handelingsplan

In het handelingsplan vindt u alle informatie over de behandeling. Ik beschrijf gedetailleerd waaraan ik ga werken met uw kind.
U vindt hierin o.a.:
• de methodieken
• de didactiek
• de tijdspanne
• de gestelde doelen

Dit handelingsplan stuur ik u per e-mail. Daarna bespreken we het gezamenlijk

Als u hiermee akkoord gaat stuurt u het ondertekende handelingsplan retour en start ik de behandeling.

Behandelsessies