Intake

Tijdens het intakegesprek met ouder(s) en kind inventariseer ik het probleem. Daarbij is de ontwikkelingsgeschiedenis van het kind van belang. Het is het beste als het kind hierbij aanwezig is. Een kind kan namelijk vaak zelf heel goed aangeven waar de moeilijkheden liggen.

Ook belangrijk is informatie van school, zoals:
• toetsen (zowel CITO- als methodegebonden toetsen)
• eerdere handelingsplannen
• gespreksverslagen tussen ouders en leerkracht
• de mening van de leerkracht.

Bij toestemming van de ouders gaan we een samenwerkingsovereenkomst aan. Dan neem ik contact op met de leerkracht van het kind om de problematiek te bespreken. Dit om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen. Ik vind een eensgezinde aanpak essentieel. 
Alle informatie verwerk ik in een verslag en tijdens de eerste bijeenkomst met het kind vindt het onderzoek plaats.

Onderzoek