Onderzoek en Verslag

Met de verzamelde gegevens voer ik een diagnostisch onderzoek uit bij het kind. Dan wordt heel duidelijk welke problemen er zijn en hoe we daaraan kunnen werken. De resultaten verwerk ik in een onderzoeksverslag. Met deze uitkomsten stel ik het handelingsplan samen.

Voor een vruchtbare samenwerking zijn warmte, respect en echtheid belangrijk. Door het frequente contact bouw ik een vertrouwensband op met het kind. Het moet zich veilig voelen. Ik stel het op zijn gemak en leg uit wat we gaan doen en waarom.

Het kind krijgt vertrouwen door mijn positieve benadering. Ik ga uit van wat het wel kan en goed doet. Van daaruit bouwen we verder.

Handelingsplan